Ağcabədi şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyi – TENDER ELAN EDİR

Ağcabədi şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyi Abadlıq işlərinin satın alınması məqsədilə AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz tender təkliflərini dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron formada təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində
aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin tələb olunan yerinə yetirilmə müddəti: 31.12.2021-ci il tarixinə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün elektron qaydada əlaqələndirici şəxsə müraciət edə bilərsiniz.

Əlaqələndirici şəxs: Şirinov Nazir Şirin oğlu
Ünvan: Ağcabədi şəhəri F.Əlizadə Küçəsi 19
E-mail: [email protected]
Tel: 0505451383 ,2750224
Tender 1 (bir) lot üzrə keçiriləcək.


lot 1 –Abadlıq işlərinin satın alınması
Maraqlananlar tenderin Əsas şərtlər toplusunu (Əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində
hazırlanmışdır) tenderdə iştirak etmək üçün elektron müraciət etdikdən və aşağıda qeyd olunan
hesaba 150 ( bir yüz əlli ) manat məbləğində vəsaiti ödədikdən sonra dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada ala bilərlər.Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir
halda geri qaytarılmır.
Bank rekvizitləri
VÖEN: 3400109921
H/h: AZ86CTRE00000000000002515432
Fond: 7Y
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi Kodu: 210005
VÖEN:1401555071
Müxbir hesab:AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT BIK: CTREAZ22
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu almaq və tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı
sənədləri təsdiq olunmuş qaydada elektron formada təqdim etməlidirlər.

 1. İştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən bank sənədi;
 2. Tender təklifi (tender təklifləri zərflərin açıldığı gündən sonra azı 30 (otuz) bank günü
  qüvvədə olmalıdır); 3. Tender təklifinin birinci əlavəsi kimi tender təklifinin ümumi qiymətinin 1
  (bir) faizi məbləğində tender təklifinin təminatı – bank zəmanəti (təminatın qüvvədə olma
  müddəti tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən azı 30 (otuz) bank günü çox olmalıdır)
 3. Malgöndərən (podratçı) haqqındatələbolunansənədlər. Busənədlərəaşağıdakılardaxildir:
  4.1. Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin
  olmaması haqqında arayış
  4.2. Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
  4.3. Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
  4.4. Sonbirilərzində(fəaliyyətinidayandırdığı müddətnəzərə
  alınmadan)vergiödəyicisininAzərbaycanRespublikasınınVergiMəcəlləsiilə müəyyənedilmiş
  vəzifələrininyerinə yetirilməməsihallarınınmövcudolmamasınadairarayış

4.5. İddiaçının nizamnaməsi
4.6. Dövlət reyestrindən çıxarış (qeydiyyatdan keçdiyi ölkə)
4.7. İddiaçının rekvizitləri
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 13.08.2021-ci il saat
12.30 tarixə kimi tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender təkliflərini 23.08.2021-ci il, saat: 12.30-a qədər elektron
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim olunan təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifləri zərfləri 24.08.2021-ci il tarixində saat: 12:30-da – elektron portal vasitəsilə
açılacaqdır.

Şərhlər