Qadınlar haqqında fikirlər

Bir zamanlar kişinin üstün olduğuna inanırdım. Sonra evləndim və həyat yoldaşım bu inancımı məhv elədi.

(Cak Lemmon)

*       *       *

Qadın hər şeyi fitrədən bilir, kişi kitablardan öyrənir.

(Budda)

*         *       *

Qadın, insanın kölgəsi kimidir, qovsanız qaçar, qaçsanız qovar.

(Çamfort)

*       *       *

Sevən qadının fədakarlığı ölçüyə gəlmir.

(Alfons Dode)

*       *       *

Qadın bilməyənə nəfs, bilənə nəfəs kimidir.

(Şəms Təbrizi)

*       *       *

Dünyada gördüyümüz hər şey qadının əsəridir.

(Mustafa Kamal Atatürk)

*       *       *

Qadının nə düşündüyünü bilmək istəyirsinizsə, ona qulaq asmayın, sadəcə baxın.

(Oskar Uayld)

Topladı: Hüseyn Quluzadə

Şərhlər