ELMAN TOVUZ – ŞEİR

Nəyim var ki… 

bir sevgidir olanım,

Bu sevgini

dünyam qədər sevmişəm.

Bir xəstəyə möhlət verən yalanı

Arzu qədər, inam qədər sevmişəm.

***

Sevgisizin qəlbi daşdı, yurdu qum,

Könülsüzlər gözəllik nə? – sordumu…

Bulaqları ceyran gözlü yurdumun,

Göllərini sonam qədər sevmişəm.

***

Yerdən göyə ha harayla, ha çağır,

Yenə sevgi – son ümidin açarı.

Dar günümdə pəncərəmdən içəri

Baxanları aynam qədər sevmişəm.

***

Bu sevgini demək olmur sözünən,

Duymaq olur, 

görmək olmur gözünən.

Bayrağımın rəngləriylə bəzənən

Səmaları durnam qədər sevmişəm.

***

Çox Elmanlar gələr-gedər, ay ellər,

Amma sevgi getməz hədər, ay ellər.

Bir anamı vətən qədər, ay ellər,

Bir vətəni anam qədər sevmişəm.

Şərhlər