BİR SEVGİLİK ÖMRÜ VAR ŞAİRLƏRİN

Bir zəlzələlik canı var şəhərlərin,

Bir sevgilik ömrü var şairlərin,

Bir nəfərlik unudulmaq qorxusu var qadınların.

Şəhərlər zəlzələdən,

Şairlər

sevgidən,

Qadınlar unudulmaqdan qorxur.

Zəlzələdən sonra

şəhərdən nə qalırsa

Divar odur.

Sevgidən sonra şairdən nə qalırsa

Söz

odur.

Unudulandan sonra qadından nə qalırsa

Sən osan!

Aqşin YENİSEY

Şərhlər